۰۹
اسفند

مراحل جمع آوری بانک اطلاعات پروژه های درحال ساخت

مراحل جمع آوری بانک اطلاعات پروژه های درحال ساخت چگونه است؟

مراحل جمع آوری بانک اطلاعات پروژه های درحال ساخت

ویزیتورهای حضوری ما در شهرهای بزرگ از مرحله خاکبرداری که یک ساختمان ساز و یا انبوه ساز شروع می کند.

تا مرحله نازک کاری و دکوراسیون داخلی به صورت مداوم پروژه های درحال ساخت را بازدید می کنند

و اطلاعات کاملپروژه های درحال ساخترا در فرم های جمع آوری اطلاعات وارد می کنند.

اطلاعات شامل نام مدیر پروژه به همراه شماره موبایل ایشان، آدرس پروژه، مرحله ساخت، متراژ پروژه ساختمانی،

تعداد طبقات، تعداد واحدها و کاربری پروژه است.

موضوعاتی که با دقت جمع آوری می شود و در فرم قرار می گیرد.

پس از جمع آوری این اطلاعات در اختیار بخش اداری بانک های اطلاعاتی قرار می گیرد.

همکاران ما در این بخش با مدیران پروژه ارتباط تلفنی برقرار می کنند و اطلاعات ویزیتورها را دوباره چک می نمایند

و پس از آن در سایتو فایل های اکسل جهت تقدیم شدن به تولیدکنندگان، فروشندگان و عرضه کنندگان مصالح و خدمات ساختمانی قرار می دهند .